Wizyty
Dziś: 43Wszystkie: 115523

Projekty

Firma Alika realizuje przedsięwzięcie pn.

"Opracowanie koncepcji oraz wykonanie prototypu modułu lokalnej nawigacji
zintegrowanego z inspekcyjnym robotem mobilnym"

dofinansowane z Funduszy Europejskich w ramach Projektu pn.:

„Dolnośląski Bon na Innowacje”.

 

Wartość przedsięwzięcia:  98 400,00 PLN

Dofinansowanie ze środków publicznych:
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 61 200,00 PLN

- budżet Województwa Dolnośląskiego: 10 800,00 PLN

 

Celem prac jest opracowanie układu sterowania wraz z układem lokalnej nawigacji umożliwiającego poruszanie się robota mobilnego po zadanej ścieżce, a oczekiwanym rezultatem działania jest prototyp modułu lokalnej nawigacji zintegrowany z inspekcyjnym robotem mobilnym.